นโยบายความเป็นส่วนตัว - Coins.co.th: Thailand's Leading Bitcoin Wallet

นโยบายความเป็นส่วนตัว

วันที่เริ่มบังคับใช้ 1 เมษายน พ.ศ. 2556

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาระหว่างผู้ใช้บริการซึ่งเป็นผู้ใช้บริการไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดที่ถูกนำมาใช้สำหรับการใช้งานของผู้ให้บริการซึ่งต่อไปจะเรียกกว่า “ผู้ใช้บริการ” กับ บริษัท คอยส์ ทีเอช จำกัด (Coins TH Co., Ltd.) ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ” ในชื่อ coins.co.th ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “เว็บไซต์”

ผู้ให้บริการได้สร้างนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับรู้ว่าผู้ให้บริการได้มีการทำการรวบรวมข้อมูลต่างๆ เมื่อผู้ใช้บริการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางผู้ให้บริการ รวมถึงสาเหตุต่างๆที่ทำให้ผู้ให้บริการมีความจำเป็นที่จักต้องรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นโดยที่ข้อมูลนั้นจะถูกนำไปใช้อย่างไร กล่าวคือนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้อธิบายถึงการเก็บและใช้ข้อมูลของเว็บไซต์ระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการโดยรวมไปถึงการให้บริการภายใต้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์ด้วยมือถือเช่นกัน

ผู้ใช้บริการจักต้องปฏิบัติตามข้อบังคับหรือวิธีการรวบรวมข้อมูลตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างเคร่งครัด

โดยที่ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวตามวันเวลาที่เหมาะสม เว้นแต่หากมีข้อกฎหมายฉบับใหม่ที่นำมาบังคับใช้ในภายหลังนั้น ในกรณีที่ผู้ให้บริการจักต้องมีแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้นั้น ทางผู้ให้บริการจักทำการประกาศและแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบต่อไป

 

ผู้ให้บริการเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการอย่างไร

เมื่อผู้ใช้บริการเยี่ยมชมเว็บไซต์ coins.co.th หรือใช้บริการของ coins.co.th หรือใช้แอพพลิเคชั่นของ coins.co.th ผู้ให้บริการมีการเก็บข้อมูลที่ได้มีการส่งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ให้บริการจากคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมืออื่นๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ทำการใช้บริการนั้น ซึ่งข้อมูลที่ถูกเก็บรวมถึงไอพีแอดเดรส, ข้อมูลเครื่องมือที่ใช้รวมถึงโดยไม่จำกัดประเภทอุปกรณ์ ชื่อ ชนิด ระบบปฏิบัติการ เครือข่ายโทรศัพท์มือถือและข้อมูลการใช้งานบนเว็บไซต์เช่นบราวเซอร์และปริมาณข้อมูลที่ถูกส่งและได้รับและหน้าที่ผู้ใช้บริการที่ได้เข้าเว็บไซต์ของผู้ให้บริการในระหว่างผู้ใช้บริการเข้ามาเยี่ยมชมนั้น

ผู้ใช้บริการจะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสำหรับการที่จะใช้บริการ coins.co.th

ในกรณีหากว่าผู้ใช้บริการได้มีการสร้างบัญชีเพื่อขอรับบริการภายใต้เว็บไซต์ของผู้ให้บริการนั้นผู้ให้บริการมีความจำเป็นที่จักต้องเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ ชื่อสกุล, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล์ ไอดี skype และข้อมูลอื่นๆ ที่มีความจำเป็นสำหรับการติดต่อผู้ใช้บริการ
 • ข้อมูลทางด้านบัญชี ได้แก่ หมายเลขบัญชีธนาคารและหมายเลขเก้าหลักตามที่ธนาคารได้กำหนด (เร้าติ้งนัมเบอร์) และหรือหมายเลขบัตรเครดิตที่ทางผู้ใช้บริการได้ทำการผูกไว้กับบัญชีของทางผู้ให้บริการหรือเมื่อมีการใช้สำหรับการชำระค่าบริการภายใต้การให้บริการของผู้ให้บริการเองนั้น

ก่อนที่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตให้ใช้บริการของผู้ให้บริการนั้น ผู้ใช้บริการอาจจะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางผู้ให้บริการเพื่อที่ผู้ให้บริการจะได้ทำการยืนยันตัวตนและที่อยู่ของผู้ใช้บริการ เพื่อใช้ประกอบสำหรับวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง โดยข้อมูลนี้อาจรวมถึงข้อมูลส่วนตัวอาทิเช่น วันเกิด เลขที่ประกันสังคมและข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ โดยที่ผู้ให้บริการสามารถเก็บข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการจากบุคคลที่สามได้เช่นกันยกตัวอย่างเช่นข้อมูลจากสถาบันเครดิตแห่งชาติหรือระบบบริการการยืนยันตัวตนอื่นๆ

เมื่อผู้ใช้บริการได้มีการขอรับบริการผ่านทาง coins.co.th นั้นผู้ให้บริการมีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมและการใช้งานอื่นๆ ของผู้ใช้บริการภายใต้เว็บไซต์ของผู้ให้บริการเองและและผู้ให้บริการอาจเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์โทรศัพท์ส่วนตัวของผู้ใช้บริการ หรืออุปกรณ์เชื่อมต่ออื่นใด เพื่อเป็นการป้องกันการทำนิติกรรมที่อาจจะส่งผลเสียหายซึ่งกระทบต่อบัญชีของผู้ใช้บริการทั้งทางตรงหรืออาจส่งผลกระทบต่อสมาชิกท่านอื่น ซึ่งขอรับบริการจากทางผู้ให้บริการในทางอ้อมเช่นกัน

ผู้ใช้บริการสามารถเลือกช่องทางเพื่อที่จะให้ผู้ให้บริการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการที่ถูกเก็บไว้กับบุคคลที่สาม อาทิเช่นผ่านช่องทางการสื่อสารระบบออนไลน์ อาทิเช่น Facebook และ Twitter โดยที่ผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวตามที่รับอนุญาตซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงของเว็บไซต์นั้นๆและอาจจะถูกควบคุมโดยการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ การที่ผู้ใช้บริการเชื่อมบัญชีของผู้ใช้บริการกับบุคคลที่สามกับบัญชีของผู้ให้บริการภายใต้เว็บไซต์ coins.co.th นั้นและอนุญาตให้ coins.co.th เข้าถึงข้อมูลนั้น โดยที่ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการรวบรวม เก็บข้อมูลต่างๆ และสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ตามแนวทางที่กำหนดไว้กับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เพื่อที่จะป้องกันจากการถูกโจรกรรมการใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการในทางที่ผิดนั้น ผู้ให้บริการอาจจะทำการรวบรวมข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน หรือการโอน ถ่าย ใดๆ ภายใต้การใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของผู้ให้บริการหรือการขอรับบริการใดๆ ก็ตามแต่จากทางผู้ให้บริการ ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการอาจจะมีการประเมินความเสี่ยงในส่วนของระบบคอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่ผู้ใช้บริการใช้เข้าขอรับบริการผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ เพื่อเป็นการป้องกันการใช้ระบบซอฟแวร์ใดๆ ก็ตามแต่ที่มีจุดประสงค์ร้ายหรือสิ่งอื่นๆใดที่อาจมากระทบการบริการของผู้ให้บริการเองนั้น

อย่างไรก็ตามแต่ผู้ให้บริการอาจจะเก็บข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการหรือการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทางฝ่ายบริการลูกค้าของทางผู้ให้บริการ

 

การใช้คุกกี้ของผู้ให้บริการ

เวลาที่ผู้ใช้บริการเข้าเว็บไซต์หรือช่องทางการให้บริการของผู้ให้บริการนั้น ทางผู้ให้บริการหรือบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของทางผู้ให้บริการอาจจะทำการใส่ไฟล์ขนาดเล็กๆ ที่เรียกว่าคุกกี้หรือ pixel tags ลงบนคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมืออื่นๆของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการทำสิ่งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • ทำให้รู้ว่าผู้ใช้บริการคือลูกค้าของผู้ให้บริการผ่านช่องทางเว็บไซต์ coins.co.th
 • เปลี่ยนแปลงบริการ ข้อมูล และการโฆษณา ของผู้ให้บริการผ่านช่องทางเว็บไซต์ coins.co.th
 • วัดประสิทธิภาพจากผลของการส่งเสริมการขาย
 • เก็บข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของผู้ใช้บริการเพื่อบรรเทาความเสี่ยงและช่วยปกป้องการหลอกลวง และเพิ่มความปลอดภัยและความเชื่อใจได้ให้กับทางผู้ใช้บริการ

ผู้ให้บริการใช้ session และ persistent คุกกี้เวลาที่ผู้ใช้บริการเข้ามาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ session คุกกี้จะหมดอายุและไม่มีผลเมื่อผู้ใช้บริการได้ออกจากบัญชีของผู้ใช้บริการหรือได้ทำการปิดบราวเซอร์ persistent คุกกี้จะยังอยู่ในบราวเซอร์ของผู้ใช้บริการจนกว่าผู้ใช้บริการจะลบคุกกี้นั้นทิ้งหรือรอให้คุกกี้นั้นหมดอายุ

ผู้ให้บริการใช้ Local Shared Objects หรือที่เรียกกันว่า “Flash cookies” เพื่อที่จะช่วยเหลือไม่ให้บัญชีของผู้ใช้บริการถูกโจรกรรมทางข้อมูลและเพื่อที่จะตรวจสอบการใช้งานที่ผิดปกติเพื่อที่จะป้องกันการโกงและสนับสนุนเว็บไซต์และการบริการของผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการใช้คุกกี้เพื่อที่จะดูว่ามีข้อมูลอะไรอยู่ในนั้น ผู้ใช้บริการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคุกกี้ของผู้ให้บริการถ้าบราวเซอร์หรือ add-on ของผู้ใช้บริการทำได้ แต่การทำเช่นนั้นอาจจะส่งผลกระทำกับการใช้เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถดูวิธีการบล็อก ลบ หรือ ปิดคุกกี้ได้ที่เมนู help ของ browser ของผู้ใช้บริการ

ผู้ใช้บริการอาจจะเจอคุกกี้หรือ pixel tags ของ coins.co.th บนเว็บไซต์ที่ผู้ให้บริการไม่ได้ควบคุม ยกตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ใช้บริการดูเว็บเพจหรือใช้แอพพลิเคชั่นที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยบุคคลที่สาม อาจจะมีคุกกี้หรือ pixel tag ที่มาจากเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นนั้นๆ เพราะฉะนั้น บุคคลที่สามนั้นๆ อาจจะใส่คุกกี้หรือ pixel tag ที่ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของผู้ให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการไม่ได้ครอบคลุมการใช้งานของบุคคลเหล่านั้น

 

วิธีที่ผู้ให้บริการเก็บและป้องกันรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ

ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้นั้น ผู้ให้บริการใช้คำว่า “ข้อมูลส่วนตัว” เพื่อที่จะอธิบายข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหนึ่งและสามารถนำมาใช้บ่งเฉพาะถึงคนๆนั้นได้ ผู้ให้บริการไม่ได้มีการพิจารณาข้อมูลส่วนบุคคลที่รวมถึงข้อมูลที่ไม่ได้รับการระบุตัวตน ที่ซึ่งจะไม่สามารถระบุผู้ใช้เฉพาะได้ ผู้ให้บริการจะพยายามตรวจสอบอย่างรอบคอบตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์หลัก การถูกลักลอบเข้าถึงข้อมูล การเปิดเผย หรือการทำลาย อย่างใดก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของทางผู้ใช้บริการ

ผู้ให้บริการเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการในคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการซึ่งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้และที่อื่นใดก็ตามแต่ในโลกนี้ ที่ซึ่งมีเครือข่ายการให้บริการของผู้ให้บริการอยู่และผู้ให้บริการยังมีการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการโดยการตรวจสอบระบบภายใน ไฟฟ้าและวิธีการป้องกันต่างๆ โดยที่ ผู้ให้บริการมีการใช้การป้องกันของคอมพิวเตอร์อย่างเคร่งครัด อาทิเช่น ไฟร์วอล และ การเข้ารหัสข้อมูล ผู้ให้บริการใช้ระบบที่จับต้องได้ในการควบคุมการเข้าถึงที่อยู่และไฟล์ของผู้ให้บริการ และผู้ให้บริการให้อำนาจการเข้าถึงข้อมูลนี้เฉพาะพนักงานของทางผู้ให้บริการที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลนี้เพื่อที่สามารถใช้ดำเนินการงานให้สำเร็จลุล่วงได้

ผู้ให้บริการเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการอย่างปลอดภัย เป็นไปตามนโยบายการให้บริการลูกค้าของผู้ให้บริการ ซึ่งโดยปกตินั้นทางผู้ให้บริการจะรักษาข้อมูลส่วนตัวเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 10 ปี หรือตามระยะเวลาจักต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่กำหนดหรือเพื่อใช้สำหรับแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นได้ภายหลัง

 

วิธีที่ผู้ให้บริการนำข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการที่ได้เก็บไว้มาใช้

จุดประสงค์หลักที่ผู้ให้บริการเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการมาใช้คือเพื่อที่จะให้การบริการเป็นไปด้วยความปลอดภัย ไม่ติดขัด มีประสิทธิภาพ และเพื่อประโยชน์ตามความต้องการของผู้ใช้บริการเองนั้น ผู้ให้บริการอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อประโยชน์ต่อการบริการของผู้ให้บริการและผู้ประโยชน์ต่อการช่วยเหลือสนับสนุนการใช้บริการของผู้ใช้บริการ
 • เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินการทำธุรกรรมและส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของผู้ใช้บริการ
 • เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขข้อพิพาท เก็บค่าธรรมเนียม และจัดการปัญหาต่างๆ
 • เพื่อปกป้องไม่ให้เกิดการกระทำที่ขัดต่อข้อบังคับหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย
 • เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา ปรับปรุง หรือวัดระดับการให้บริการภายใต้การให้บริการของผู้ให้บริการเองนั้น และอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงไปยังเว็บไซต์ของผู้ให้บริการหรือช่องทางการให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น
 • เพื่อประโยชน์ต่อภาพรวมในการทำการประเมินการขายเชิง marketing รวมถึงการพัฒนาการแจ้งเตือนของการบริการและการยื่นข้อเสนอต่อรองระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการ และ
 • เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อความเที่ยงตรงและความถูกต้องกับบุคคลที่สาม

ผู้ให้บริการจะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น หากไม่ได้มีการขออนุญาตจากทางผู้ใช้บริการ โดยในบางครั้งผู้ให้บริการอาจมีการขออนุญาตจากทางผู้ใช้บริการเพื่ออนุญาตให้ทางผู้ให้บริการสามารถแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการกับบุคคลที่สาม โดยที่ผู้ใช้บริการอาจจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างให้มีการนำข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการไปเปิดเผยกับบุคคลที่สาม หรือ เพียงแต่อนุญาตให้ผู้ให้บริการทำได้เพียงใช้ข้อมูลส่วนตัวตามวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามแต่ที่ไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์หลักหรือได้รับการอนุญาตอย่างใดอย่างหนึ่งตามลำดับ หากผู้ใช้บริการเลือกที่จะจำกัดการใช้งานของข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการเองนั้น ระบบการบริการบางอย่างภายใต้การให้บริการของผู้ให้บริการ อาจจะไม่สามารถดำเนินการให้ผู้ใช้บริการได้ทั้งหมด

 

การตลาด

ผู้ให้บริการจะไม่ขายหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการให้บุคคลที่สามเพื่อจุดประสงค์การตลาดของบุคคลที่สามนั้นๆโดยที่ไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการอาจจะรวมข้อมูลของผู้ใช้บริการกับข้อมูลที่ผู้ให้บริการได้จากบริษัทอื่นๆและใช้ข้อมูลนั้นเพื่อที่จะปรับปรุงและทำให้การบริการ, ข้อมูล, และโฆษณาเข้ากับผู้ใช้บริการมากขึ้น

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการบางส่วนต่อผู้ใช้บริการท่านอื่น

ในกรณีใดๆ ก็ตามแต่สำหรับการดำเนินการชำระการทำธุรกรรมของผู้ใช้บริการนั้น ผู้ให้บริการอาจจะจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบางส่วนของผู้ใช้บริการกับบุคคลที่สามหรือบริษัทอื่นที่ผู้ใช้บริการต้องการชำระหรือรับการชำระ ข้อมูลนี้รวมถึงข้อมูลการติดต่อของผู้ใช้บริการ วันที่ได้ทำการลงทะเบียน จำนวนครั้งของการชำระที่ได้รับจากผู้ใช้บริการที่ได้รับการยืนยันตัวตนแล้วและข้อมูลการยืนยันอำนาจการควบคุมบัญชีธนาคารที่ผู้ใช้บริการได้ทำการ ระบุไว้โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งให้กับทางผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ ที่ได้มีการทำธุรกรรมผ่านช่องทางการให้บริการของผู้ให้บริการด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจจำเป็นต้องเปิดเผยกับบุคคลที่สามซึ่งเป็นบริษัทที่มีช่องทางการให้บริการผ่านระบบของผู้ให้บริการ บริษัทดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆที่นอกเหนือไปจากการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมผ่านผู้ให้บริการเว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากผู้ใช้บริการ

หากผู้ใช้บริการได้ทำการโอนถ่าย ยักย้ายบิทคอยน์ด้วยบัญชีที่เปิดกับผู้ให้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ ผู้ให้บริการหรือผู้ใช้บริการเองนั้นอาจจำเป็นต้องให้ข้อมูลของสถานที่จัดส่งสินค้าแก่ผู้จำหน่ายสินค้า เพื่อให้ธุรกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงโดยที่ผู้จำหน่ายสินค้าไม่สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการทำประโยชน์ด้านการตลาดของตนเว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากผู้ใช้บริการ หากความพยายามในการชำระเงินแก่ผู้จำหน่ายสินค้าของผู้ใช้บริการล้มเหลวหรือถูกยกเลิกในภายหลัง ผู้ให้บริการอาจจำเป็นต้องเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลของธุรกรรมที่ไม่สำเร็จดังกล่าวแก่ผู้จำหน่ายสินค้าเพื่ออำนวยความสะดวกแก่การระงับข้อพิพาท โดยที่ผู้ให้บริการอาจเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ของผู้จำหน่ายสินค้าแก่ผู้ซื้อเพื่อที่ผู้ซื้อสามารถคืนสินค้าแก่ผู้จำหน่ายได้

ผู้ให้บริการได้ทำงานร่วมกับบริษัทบุคคลที่สามรวมถึงร้านค้าต่างๆ เพื่อที่จะทำให้พวกเขายอมรับหรืออำนวยความสะดวกสำหรับการชำระเงินแก่หรือจากผู้ใช้บริการผ่านบัญชีที่เปิดกับผู้ให้บริการในการกระทำเช่นนั้นบริษัทดังกล่าว อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการแก่ผู้ให้บริการบางส่วนอาทิเช่นอีเมล์หรือหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการเพื่อที่จะแจ้งผู้ใช้บริการให้ทราบเมื่อผู้ใช้บริการได้รับการชำระหรือเมื่อผู้ใช้บริการได้ทำการชำระเงินไปยังบุคคลที่สามนั้นๆ ซึ่งทางผู้ให้บริการใช้ข้อมูลดังกล่าวในการยืนยันว่าผู้ใช้บริการคือลูกค้าของทางผู้ให้บริการและเพื่อยืนยันว่าการชำระด้วยบิทคอยน์ได้รับการยอมรับหรือใช้ข้อมูลดังกล่าวในการส่งข้อความการแจ้งเตือนเมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้บริการได้รับการชำระเงิน รวมถึง หากผู้ใช้บริการต้องการให้ผู้ให้บริการยืนยันสถานะเป็นลูกค้าของผู้ใช้บริการแก่บริษัทบุคคลที่สาม ผู้ให้บริการสามารถกระทำได้ อย่างไรก็ตามแต่ผลผูกพันเกี่ยวกับธุรกรรมที่ผู้ใช้บริการได้ดำเนินการผ่านทางคู่ค้าบุคคลที่สามนั้นถือเป็นการปฏิบัติตามข้อกฎหมายและผลผูกพันทางสัญญาระหว่างผู้ใช้บริการกับทางคู่ค้าเองทางผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบในการกระทำใดๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือทางอ้อมสำหรับการบริการนั้นเช่นกัน

 

ผู้ให้บริการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการกับบุคคลอื่นอย่างไร

ผู้ให้บริการอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการในกรณีดังต่อไปนี้

 • ผู้มีส่วนร่วมในการให้บริการต่างๆภายใต้สัญญาฉบับนี้ ซึ่งมีส่วนช่วยเหลือในการดำเนินงานของผู้ให้บริการเช่น การป้องกันการทุจริต การเก็บบิล การตลาดและการให้บริการด้านเทคโนโลยี นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้มีการกำหนดผู้ให้บริการเหล่านั้นต้องใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการสำหรับการให้บริการที่ทำให้กับผู้ให้บริการและไม่ใช้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเพียงเท่านั้น
 • สถาบันการเงินที่เป็นคู่ค้ากับทางผู้ให้บริการ
 • บริษัทที่ผู้ให้บริการมีแผนการที่จะควบรวมกิจการด้วยหรือว่าที่จะซื้อผู้ให้บริการ โดยที่จะมีการบอกกล่าวล่วงหน้าให้ผู้ใช้บริการทราบในกรณีดังกล่าว
 • การบังคับใช้ให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ประกาศจากทางรัฐบาล เจ้าหน้าที่ราชการ หรือบุคคลที่สามต่อเมื่อ
  • ผู้ให้บริการต้องทำตามคำสั่งศาล หมายศาล หรือว่าตามกระบวนการด้านกฎหมาย
  • ผู้ให้บริการเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มีการทำร้ายหรือว่าสูญเสียทรัพย์สิน, เพื่อที่จะรายงานการกระทำที่น่าสงสัย หรือเพื่อที่จะสืบสวนการละเมิดข้องตกลงผู้ใช้ของผู้ให้บริการ
 • บุคคลที่สามที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยได้รับอนุญาตจากทางผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้บริการประสงค์จะดำเนินการดังกล่าว

ผู้ให้บริการไม่สามารถนำข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการต่อบุคคลที่สามเพื่อประโยชน์ในเชิงการตลาดของบุคคลที่สามเหล่านั้น โดยที่ผู้ให้บริการสามารถถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวต่อบุคคลที่สามได้เพียงเท่าที่กำหนดภายใต้นโยบายส่วนตัวฉบับนี้

ถ้าผู้ใช้บริการได้สร้างบัญชีขอรับบริการของผู้ใช้บริการผ่านบุคคลที่สามหรือผ่านช่องทางแอพลิเคชั่นของบุคคลที่สามก็ดี ข้อมูลต่างๆที่ผู้ใช้บริการระบุในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นนั้นๆ (ที่ไม่ได้ทำผ่านทางผู้ให้บริการโดยตรง) จะถูกเปิดเผยกับเจ้าของของเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นนั้นๆ เพราะฉะนั้นข้อมูลของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้นโยบายส่วนตัวของสถานที่ให้บริการดังกล่าวเช่นกัน

ผู้ให้บริการจะทำการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โดยวิธีการแก้ไขวันที่ฉบับล่าสุดในส่วนบนของนโยบายข้อตกลงฉบับนี้ ทางผู้ให้บริการจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการเข้ามาทำการตรวจสอบสถานะของการแก้ไขเพื่อทำการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในทุกครั้งที่ใช้บริการ

 

ผู้ใช้บริการสามารถทำการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้อย่างไร

ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบความถูกต้องหรือทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการได้ทุกเวลาโดยการเข้าบัญชีของผู้ใช้บริการและเข้าไปที่ โปรไฟล์ หรือว่า ข้อมูลส่วนตัว โดยสิทธิดังกล่าวได้ถูกจำกัดให้ถือเป็นสิทธิส่วนตัวของผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการได้ทำการให้บุคคลอื่นใช้บริการผ่านบัญชีของผู้ให้บริการเองนั้น ถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้อพิพาทกับนโยบายส่วนตัวฉบับนี้ได้ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ทำการขอปิดบัญชีการขอรับบริการของผู้ให้บริการนั้น ผู้ให้บริการจะกำหนดสถานะทางบัญชีของผู้ใช้บริการในฐานข้อมูลว่า “ปิดบัญชี” แต่ยังคงเก็บรักษาข้อมูลทางบัญชีไว้ในฐานระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต่อการป้องกันการถูกโจรกรรมทางบัญชี เพื่อปกป้องมิให้บุคคลผู้มิประสงค์ดีเข้ามายังฐานข้อมูลบัญชีดังกล่าว ทางผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ผู้ที่ปิดบัญชีไปแล้วจะทำการเปิดบัญชีอื่นใหม่ได้ อย่างไรก็ตามแต่ หากผู้ใช้บริการปิดบัญชีกับทางผู้ให้บริการแล้วนั้น ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการจะไม่ถูกนำไปใช้ในกรณีใดๆ ก็ตามแต่ รวมถึงการนำไปเปิดเผยให้กับบุคคลที่สาม เว้นแต่หากจะมีความจำเป็นเพื่อป้องกันการถูกโจรกรรมทางข้อมูลของฐานระบบและปฏิบัติตามข้อบังคับภายใต้กฎหมายที่บังคับหรือเกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

 

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อเพื่อสอบถามปัญหาเกี่ยวกับนโยบายส่วนตัวได้อย่างไร

ถ้าผู้ใช้บริการมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายส่วนตัวฉบับนี้ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อผู้ให้บริการได้ในส่วนของเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าภายใต้เว็บไซต์การให้บริการหรือสามารถส่งคำถามมายังผู้ให้บริการโดยตรงได้ที่ support@coins.co.th